Werkwijze

Intake
De eerste sessie is een intakegesprek. Dit gesprek is belangrijk voor de kennismaking en voor het formuleren van de hulpvraag van de cliënt. Het is van essentieel belang dat het klikt tussen de cliënt en de therapeut, want de cliënt gaat immers dingen vertellen over zichzelf en dat moet veilig zijn. Al bij het eerste contact ontstaat er een basis waarop vertrouwen kan groeien. Daarom besluit de cliënt pas na de eerste sessie of hij/zij bij mij in therapie gaat. Ook ik kan van mijn kant besluiten om iemand wel of niet in therapie te nemen. Als ik zelf geen mogelijkheden zie, verwijs ik door naar iemand die meer gespecialiseerd is in de hulpvraag van de cliënt.

Sessies
In mijn therapeutisch werk sluit ik aan bij wat zich bij de cliënt op de voorgrond aandient. Door de aandacht te richten op het gewaarzijn van zowel lichaam, gevoel als denken, komt er een bewustwordingsproces op gang van opmerken en beseffen. Dit kan helend werken, ‘oude’ pijn kan een plek krijgen, zodat er energie vrij kan komen voor nieuwe dingen.
U zult merken dat ik als therapeut niet alleen bij uw problemen zelf stilsta, maar juist meer nadruk leg op de manier waarop u ze ervaart, welke betekenis ze hebben in uw leven en hoe u ermee omgaat. Als iemand bij mij in therapie komt, spreken we vier sessies van een uur af in opeenvolgende weken. Elke sessie duurt 60 minuten waarvan 50 minuten therapie en 10 minuten afronding en praktische afspraken.

Tijdens de vierde sessie evalueren we de gevolgde therapie tot dan toe.
Na deze evaluatie besluiten we of we verder gaan met de therapie, hoe we verder gaan en met welke frequentie. De lengte van de therapie is afhankelijk van de aard van de problemen en verschilt daarom van persoon tot persoon.
Het aantal sessies gaat altijd in overleg met de cliënt.

website realisatie: wemagine