Gestalttherapie, wat is dat?

Volgens de Gestalttherapie is contact even noodzakelijk voor mensen als zuurstof en water. Gestalttherapie wordt daarom ook wel de psychotherapie van het contact genoemd. Deze therapie gaat uit van de mens als totaliteit, als een totale gestalte, dat wil zeggen:
lichaam, gevoel en verstand zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Maar bij die totale gestalte horen ook omgeving, familie, vrienden, relaties, culturele achtergrond en werkomstandigheden.

Mensen ervaren psychische problemen, als het contact met hun omgeving verstoord is en ze niet in staat zijn dat te herstellen.
Deze opvatting is anders dan die van de meeste psychotherapieën, die psychische problemen zien als een verstoring van het geestelijk evenwicht.

In de Gestalttherapie neemt ‘awareness’ een belangrijke plaats in. Dit Engelse woord is niet goed in het Nederlands te vertalen, maar het betekent zoveel als ‘gewaarworden’, ‘beseffen’, ‘merken wat in het heden gebeurt’.
Deze ‘awareness’ is vooral gericht op wat je zintuigen waarnemen en wat je lijfelijk ervaart. Door te focussen op het lichamelijke en zintuiglijke leer je opnieuw contact maken met jezelf en anderen.

Gestalttherapie is een lichaamsgerichte therapie.
Heel veel klachten waarmee mensen bij een huisarts komen, hebben een lichamelijke en psychische component. Psychische klachten kunnen zich bijvoorbeeld uiten in lichamelijke klachten, zoals hoofdpijn, rugpijn of vermoeidheid. Door klachten weg te stoppen, houd je ze juist in stand. Het leren omgaan met je klachten en gevoelens kan je helpen bij het maken van contact met jezelf en anderen.

Er valt natuurlijk nog veel meer over Gestalttherapie te zeggen. In een persoonlijk gesprek ben ik daar graag toe bereid.

Ook kunt u meer informatie vinden op de website van de beroepsvereniging de Nederlands Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie en Gestalttheorie (NVAGT) www.nvagt-gestalt.org

website realisatie: wemagine