EMDR 'het wonder van een zichzelf genezend brein'

EMDR is een behandelmethode waarvan bewezen is dat het heel goed werkt bij mensen die een traumatische ervaring hebben meegemaakt. De laatste jaren is duidelijk geworden dat EMDR ook effectief is bij de begeleiding van:

 • Depressie
 • Fobieën
 • Rouwverwerking
 • Neurotische klachten
 • Angststoornissen
 • Burn-out.

WAT IS EMDR
EMDR staat voor: Eye Movement Desensitisation Reprocessing. (Oog Bewegingen Angstreductie Informatieverwerking). Een andere term is: Bilaterale Stimulatie: het stimuleren van het brein/de hersenen.

Eye Movement verwijst naar oogbewegingen. De hand van de therapeut gaat van links naar rechts en de cliënt volgt die hand. Hierdoor worden beide hersenhelften gestimuleerd. Ik werk met een auditieve variant. De cliënt krijgt een koptelefoon op en hoort afwisselend een zacht klikje links en rechts. Het effect hiervan is dat het brein actief wordt voor 92%. In vergelijking: tijdens ons dagbewustzijn is ons brein tussen de 20% en de 25 % actief. Die 92% is vergelijkbaar met de REM slaap. Tijdens de REM slaap dromen we en verwerken de gebeurtenissen van de dag. In feite kun je stellen dat EMDR de REM fase van de slaap nabootst.

HOE WERKT HET
Ons geheugen slaat ervaringen op. Traumatische ervaringen echter worden anders in ons geheugen opgeslagen, apart van de rest van onze ervaringen op zogenaamde traumaeilandjes, Traumaeilandjes zijn losse ervaringen die niet in een netwerk zijn opgeslagen en dus ook niet geïntegreerd zijn in ons systeem. Ze kunnen je op onverwachte momenten overspoelen door bijvoorbeeld nachtmerries, flashbacks en plotselinge hevige emotionele reacties op ogenschijnlijk onbeduidende situaties. Door middel van EMDR kunnen die opgeslagen traumatische ervaringen vrijkomen en alsnog verwerkt en geïntegreerd worden.

Naast de trauma’s met een grote T zoals seksueel misbruik, geweld, een brand, een ernstig ongeluk heeft natuurlijk ieder mens ervaringen die niet goed verwerkt zijn en die littekens achtergelaten hebben in ons emotionele brein. Denk aan afgewezen worden, gepest worden, vernedering, afkeuring, e.d.

Door behandeling met EMDR is het mogelijk naar herinneringen te kijken zonder dat je overspoeld wordt door emoties. Gebeurtenissen die je meegemaakt hebt kunnen niet ongedaan gemaakt worden. Wel is het mogelijk om de lading die er voorheen opzat te verkleinen en dragelijk te maken.

Bij de EMDR sessie maak ik gebruik van een zorgvuldig protocol.
 

Literatuur

 • Handboek EMDR, Ad de Jongh en Erik ten Broeke. Uitgeverij Pearson, 2003
 • Praktijkboek EMDR, Erik ten Broeke, Ad de Jongh en Hans-Jaap Oppenheim (red.)
  Uitgeverij Pearson, 2008
 • EMDR, het wonder van een zichzelf genezend brein, Fokke Slootstra.
  Uitgeverij Shaker Media 2011

website realisatie: wemagine