Beroepsverenigingen en registratie

Ik ben erkend en geregistreerd lid van de volgende beroepsverenigingen:

NVAGT

Nederlands Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie en Gestalttheorie

Dit is de beroepsvereniging voor Gestalttherapeuten. Zij waakt over de kwaliteit van de Gestalttherapie, opleidingen en de wetenschappelijke ontwikkeling van het vak. Er vindt doorlopende bij- en nascholing en toetsing plaats onder toezicht van de NVAGT. De Associatie heeft een zelfstandige klachtencommissie en is aangesloten bij de European Association of Gestalttherapy (EAGT).

Een therapeut van de NVAGT:
* Voldoet aan internationale kwaliteitseisen
* Is onderworpen aan een ethische code en de klachtenprocedure wordt gecontroleerd door de beroepsorganisatie
* Is in het kader van kwaliteitsbewaking verplicht tot regelmatige supervisie, intervisie en verdere bijscholing
e-mail: info@nvagt.eu
tel: 020-4234545
www.nvagt-gestalt.org
 

European Association of Psychotherapy
Omdat ik gecertificeerd lid ben van de EAP mag ik mij European Psychotherapist noemen. Er zijn steeds meer ziektekostenverzekeraars die deze titel erkennen.
Registratie nr. 140 NL
www.nap-psychotherapie.com

 

European Association of Gestalt Therapy
Registratie nr.01-023

 

 

Nederlandse Associatie voor Psychotherapie

website realisatie: wemagine